TTP E220P/E220S
Takfläkt


TTP är ett komplett system för frånluftsventilation samt ventilation av bl.a. takkonstruktioner, vindar och krypgrunder. Takfläkten kan ombesörja hela bostadens frånluftsventilation eller delar av den.

P-modellen är mycket enkel att montera på olika taklutningar genom att röret kan justeras till lodrätt läge och monteras med de medföljande skruvarna.

S-modellen kan placeras direkt ovanpå en ventilationskanal eller på en ljuddämpare som står på ett plant underlag. Kan även användas på tak med liten lutning.
 

Tagventilatorer E220p/E220S
Anslutning (V) 230
Effekt (W) 85
Reglermöjlighet thyristor
Luftflöde m3/h vid 0 mm vp 860
Varvtal (varv/min) 2600
Temperatur på transporterad luft 80 C
Ljudnivå (dBA - 3 m) 52

Tilbehör till TTP


 Ladda ner bruksanvisning