VDA 180 - 450
Takfläkt


Takfläkt för alla utsugningsändamål som kräver låg ljudnivå. Perfekt för ventilation av stora ytor, t.ex. fabriker, lager, skolor, stora kök och flerfamiljshus.

VDA 180 - 450

  • Vertikalt utblås.
  • Bärande konstruktion, toppskyddsplatta och kläm box framställd av glasfiber.
  • 230 V, 50 Hz.
  • Balanserad.
  • Vibrationsdämpare.
  • Rost- och fuktskyddad.
  • Motor, klass B.
  • Stänktätt utförande IP 54. Ladda ner bruksanvisning
 Ladda ner reservdelsöversikt
 Ladda ner monteringsanvisning